Hội nghị tổng kết chuyên ngành kinh tế tổng hợp giai đoạn 2019 – 2021, triển khai nhiệm vụ các năm tiếp theo

8:38 sáng | 27/06/2022

Ngày 17/6/2022, tại Thanh Hóa, Tổng công ty Khoáng sản – TKV đã tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên ngành kinh tế tổng hợp giai đoạn 2019–2021, triển khai nhiệm vụ các năm tiếp theo.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; Trịnh Văn Tuệ, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty; Bùi Văn Chu, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; các đồng chí thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cùng đại diện lãnh đạo các công ty con đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết các lĩnh vực được phân công giai đoạn 2019-2021 và triển khai nhiệm vụ các năm tiếp theo của các phòng ban chuyên môn Tổng công ty như: Tài chính kế toán, Tổ chức lao động, Quản lý vốn – Thanh tra – Kiểm soát nội bộ, Kế hoạch giá thành và báo cáo đề xuất của một số đơn vị trực thuộc Tổng công ty. Các báo cáo đã nêu rõ, bên cạnh những thuận lợi, Tổng công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như: Tài nguyên khoáng sản tại một số mỏ giảm cả về hàm lượng và trữ lượng. Các mỏ khai thác xuống sâu, cung độ kéo dài, chiều cao nâng tải lớn, ảnh hưởng đến công tác vận tải và giá thành khai thác; Thủ tục xin cấp phép hoạt động khoáng sản bị kéo dài. Công tác đền bù, GPMB gặp rất khó khăn. Nhiều vướng mắc tại một số dự án rất khó tháo gỡ. Biến động giá cả thị trường đầu vào tăng mạnh làm tăng chi phí sản xuất (vật tư phụ tùng thay thế, xăng dầu, điện nước, than cốc,….. tăng cao). Nhà nước điều chỉnh tăng mức thu thuế, phí (thuế tài nguyên, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản,….) đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nghiệp vụ kinh tế của Tổng công ty nói chung và các đơn vị nói riêng.

Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý điều hành đồng bộ, thống nhất trong nội bộ, kế hoạch điều hành sản xuất, các giải pháp chỉ đạo điều hành linh hoạt giai đoạn 2019-2021, Tổng công ty đã thực hiện thành công mục tiêu kép “Vừa phòng chống đại dịch Covid – 19, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh”, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Hải đánh giá rất cao vai trò của chuyên ngành kinh tế tổng hợp trong giai đoạn 2019-2021, giai đoạn khó khăn của đất nước khi phải trải qua đại dịch Covid-19, đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua, nhận định một số khó khăn thách thức của Tổng công ty phải đối mặt trong thời gian tới như: Trữ lượng khoáng sản không đủ cung cấp cho các nhà máy, giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao, một số mỏ giấy phép hoạt động khoáng sản đã hết hạn, chảy máu lao động trong nội bộ các đơn vị, Chi nhánh của Tổng công ty… đề nghị tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động Tổng công ty tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hợp lý hóa sản xuất, quyết liệt thực hiện các giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của đơn vị, góp phần đưa Tổng công ty phát triển ngày càng bền vững.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị./.

Theo Trần Hùng – Vimico.vn