Hội nghị người lao động năm 2022 và Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Công ty

4:36 chiều | 15/12/2021

Từ ngày 07 tháng 12 năm 2021 đến ngày 14 tháng 12 năm 2021 các đơn vị trực thuộc Công ty tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 và Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2021, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2022, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của CNV LĐ, tạo điều kiện để CNV LĐ được hiểu, được tham gia ý kiến, quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, từ đó xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp.

Một số hình ảnh của các Hội nghị của các đơn vị trực thuộc:

Hội nghị Phân xưởng Cơ điện – Năng lượng ngày 07 tháng 12 năm 2021

Hội nghị Phân xưởng Thiêu kết ngày 09 tháng 12 năm 2021

Hội nghị Phân xưởng Luyện gang ngày 10 tháng 12 năm 2021

Phân xưởng Luyện thép ngày 11 tháng 12 năm 2021

Hội nghị Phân xưởng Khai Tuyển ngày 13 tháng 12 năm 2021

Hội nghị Khối văn phòng ngày 14 tháng 12 năm 2021