HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG NĂM 2022

4:07 chiều | 30/12/2021

Thực hiện Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Thủ tướng chính phủ, về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Ngày 29 tháng 12 năm 2021, Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD và kết quả thực hiện Nghị quyết NLĐ

Dự Hội nghị, có các đồng chí Lãnh đạo Tổng công ty Khoáng sản-TKV và Lãnh đạo địa phương cùng gần 100 đại biểu đại diện cho gần 800 CB.CNVC,LĐ của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng là những cán bộ, công nhân ưu tú được bầu từ Hội nghị Người lao động từ các phòng ban, phân xưởng sản xuất của Công ty.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phương – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD, kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2021. Báo cáo nêu rõ: Trong năm 2021 Công ty luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Khoáng sản – TKV, các đơn vị bạn và chính quyền địa phương tỉnh Cao Bằng. Cùng với tinh thần Đoàn kết – Kỷ luật – Đồng tâm, chịu khó, nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của cán bộ công nhân viên trong Công ty. Giá bán sản phẩm phôi thép trên thị trường duy trì ở mức cao, bình quân năm đều cao so với giá kế hoạch, cụ thể giá bán phôi thép đạt 14,5 tr.đồng/tấn tăng 12% so với KH và tăng 48% so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh thuận lợi, hoạt động SXKD trong của Công ty còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại, ảnh hưởng đến khả năng cung ứng vật tư phục vụ sản xuất (chi phí dịch vụ logistics tăng, tiến độ kéo dài, vv…).

Biến động cùng với sự tăng giá kim loại trên thị trường là sự gia tăng không ngừng của các loại nguyên nhiên vật liệu (quặng sắt các loại, thép phế, gang cục, than cốc vv…) và các chủng loại vật tư phục vụ sửa chữa so với kế hoạch đầu năm gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả SXKD chung của Công ty. Song bằng nhiều giải pháp cụ thể, triển khai quyết liệt đồng bộ trong Công tác điều hành sản xuất, quản trị chi phí và đi kèm với đó là nâng cao chất lượng, kiểm soát công tác mua sắm vật tư, nguyên nhiên vật liệu và tiêu thụ sản phẩm nên hiệu quả SXKD toàn Công ty đã đạt vượt mức so với kế hoạch đề ra.

* Kết quả SXKD năm 2021 đạt được như sau:

– Doanh thu thực hiện cả năm đạt 2.934 tỷ đồng bằng 100%KH năm và bằng 136% so với thực hiện năm 2020.

– Lợi nhuận thực hiện cả năm đạt 352,6 tỷ đồng bằng 293%KH năm và tăng 281 tỷ đồng so với thực hiện năm 2020.

– Nộp ngân sách thực hiện cả năm đạt 134,8 tỷ đồng bằng 197%KH năm và bằng 213% so với thực hiện năm 2020.

– Tổng quỹ lương thực hiện cả năm đạt 115 tỷ đồng bằng 117%KH năm và bằng 135% so với thực hiện năm 2020.

– Lao động sử dụng bình quân thực hiện cả năm đạt 832 người bằng 98%KH năm và bằng 98% so với thực hiện năm 2020.

– Tiền lương bình quân thực hiện cả năm đạt 11,5 tr.đ/ng-thg bằng 118%KH năm và bằng 137% so với thực hiện năm 2020.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận đóng góp các ý kiến vào báo cáo Tổng kết SXKD năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022 và đặc biệt ý kiến phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên. Hội nghị tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên để đưa vào Nghị quyết tổ chức triển khai thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản-TKV phát biểu tại Hội nghị Người lao động Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng năm 2022.

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ quản lý bao gồm: Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng.

Kết thúc Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết các chỉ tiêu chính trong năm 2022 cụ thể như sau:

Mục tiêu tổng quát: AN TOÀNHIỆU QUẢ – PHÁT TRIỂN

– Doanh thu: 3.343 tỷ đồng bằng 114% so với thực hiện năm 2021.

– Lợi nhuận: 63,3 tỷ đồng bằng 18% so với thực hiện năm 2021.

– Nộp ngân sách 71,6 tỷ đồng bằng 53% so với thực hiện năm 2021.

– Tổng quỹ lương 115 tỷ đồng bằng 100% so với thực hiện năm 2021.

– Lao động sử dụng bình quân 832 bằng 100% so với thực hiện năm 2021.

– Tiền lương BQ: 11,6 tr.đ/ng-thg bằng 100% so với thực hiện năm 2021.

– Phôi thép sản xuất 220.000 tấn bằng 110% so với thực hiện năm 2021.

Trên đây là kết quả Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2021 và Hội nghị Người lao động năm 2022 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng. Hội nghị kêu gọi với truyền thống “Kỷ luật – Đồng tâm” toàn Công ty phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2022./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý và bầu ban Thanh tra nhân dân