Hội nghị đối thoại người lao động, Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng.

12:10 sáng | 07/07/2019

Ngày 06/7, Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản – TKV và Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị đối thoại với người lao động năm 2019.

Tham gia Hội nghị, về phía Tổng Công ty Khoáng sản – TKV có các đồng chí: Trịnh Văn Tuệ – Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng Công ty; đồng chí Bùi Tiến Hải – Phó Tổng Giám đốc – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng và các thành phần phòng, ban chức năng Tổng Công ty. Về phía Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng có các đồng chí: Nguyễn Văn Phương – Giám đốc Công ty, đồng chí Trần Văn Chưởng – Phó Giám đốc, đồng chí Nguyễn Văn Thảo – Chủ tịch Công đoàn Công ty, Ban chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, đại diện các phòng ban và đại diện các phân xưởng trong toàn Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Toàn cảnh Hội nghị Đối thoại người lao động năm 2019

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phương – Giám đốc Công ty đã báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2019, trong đó nêu rõ những khó khăn đã gặp phải trong thời gian qua và tổng quan nhiệm vụ trong thời gian tới… để Công đoàn phổ biến đến đông đảo cán bộ, công nhân viên toàn Công ty nắm được. Đồng chí cũng yêu cầu Người lao động trong toàn Công ty tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong lao động sản xuất, chủ động sáng tạo vượt mọi khó khăn, thách thức, tuân thủ các Nội quy, Quy định, Quy trình qua đó sát cánh cùng Công ty hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đ/c: Nguyễn Văn Phương – Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Tiến Hải – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng đã biểu dương và sự cố gắng của Công ty trong 6 tháng đầu năm, đồng thời quán triệt và đưa ra những giải pháp Kinh tế – Kỹ thuật nhằm tiết kiệm vật tư, tiết giảm các chi phí, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn sắp tới.

Đ/c: Bùi Tiến Hải – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Tuệ – Tổng Giám đốc Tổng Công ty  đã thông báo cho người lao động về tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2019, phân tích những thuận lợi, khó khăn để người lao động hiểu, chia sẻ, đồng lòng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2019.

Đ/c: Trịnh Văn Tuệ – Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thay mặt người lao động, đồng chí Nguyễn Văn Thảo – Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Công ty cam kết sẽ chỉ đạo Công đoàn các bộ phận tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tới người lao động chấp hành tốt các Nội quy, Quy định của Công ty, góp phần xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững.

Chuyển sang phần giải đáp các ý kiến, kiến nghị của Người lao động do Công đoàn Công ty tổng hợp chuyển tới, đồng chí Nguyễn Văn Phương – Giám đốc Công ty đã yêu cầu các Phòng,  Ban Chuyên môn nghiên cứu và trả lời thấu đáo các kiến nghị của người lao động, trong đó chú trọng tính khả thi và thời gian giải quyết các kiến nghị đó, đặc biệt là các kiến nghị lên quan đến việc nâng cao năng suất lao động; cải thiện điều kiện làm việc cho Người lao động.

Với tinh thần trao đổi, đối thoại thẳng thắn, dân chủ, đúng trình tự nội dung theo quy định của pháp luật và Quy chế dân chủ của Tổng công ty, Hội nghị đối thoại định kỳ tháng 6 năm 2019 đã thành công tốt đẹp.

Đây là hoạt động đối thoại định kỳ của Tổng Công ty thể hiện sự quan tâm toàn diện tới người lao động, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, từ đó, tiếp tục quan tâm đến chế độ, chính sách, đầu tư trang thiết bị để tăng năng suất lao động, công tác tham quan, học tập, điều dưỡng, công tác an toàn bảo hộ lao động, công tác chăm sóc và khám sức khỏe cho người lao động.

Một số hình ảnh: 

Đ/c: Trần Văn Chưởng – Phó Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Đ/c: Nguyễn Văn Thảo – Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Hà Cương