Gói thầu số 01 – EPC

4:36 sáng | 07/04/2015

Ngày 27/01/2011, lãnh đạo Công ty và Nhà thầu đã tổ chức lễ ký kết Hợp đồng gói thầu số 1- EPC về lắp đặt dây chuyền công nghệ sản xuất Gang thép và các hạng mục phụ trợ thuộc dự án Khu Liên hợp Gang thép Cao Bằng với nhà thầu Tổng thầu là Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Cơ khí Trung Quốc (CMIIC).
img_0590.jpg

Hiện nay, Công ty đã tiến hành khởi công xây dựng, phấn đấu đến hết năm 2012 nhà máy sẽ chính thức vận hành, đóng góp một phần đáng kể trong kế hoạch phát triển của Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin. Dự án đi vào hoạt động sẽ phát huy thế mạnh của địa phương, đóng góp cho ngân sách,  đồng thời giải quyết nhu cầu lao động địa phương và góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Cao Bằng.


Hiện nay, Công ty đã tiến hành khởi công xây dựng, phấn đấu đến hết năm 2012 nhà máy sẽ chính thức vận hành, đóng góp một phần đáng kể trong kế hoạch phát triển của Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin. Dự án đi vào hoạt động sẽ phát huy thế mạnh của địa phương, đóng góp cho ngân sách, đồng thời giải quyết nhu cầu lao động địa phương và góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Cao Bằng.

Chủ tịch HĐQT Công ty - Đặng Thanh Hải (đứng giữa), Giám đốc - Nông Minh Huyễn (đứng ngoài cùng bên trái) tiếp lãnh đạo nhà thầu Tổng thầu EPC và cùng ký Hợp đồng EPC tại Tổng công ty Khoáng sản- Vinacomin

Chủ tịch HĐQT Công ty – Đặng Thanh Hải (đứng giữa), Giám đốc – Nông Minh Huyễn (đứng ngoài cùng bên trái) tiếp lãnh đạo nhà thầu Tổng thầu EPC và cùng ký Hợp đồng EPC tại Tổng công ty Khoáng sản- Vinacomin