Gang thép Cao Bằng đẩy mạnh các giải pháp kỹ thuật.

10:55 chiều | 02/11/2018

 

Gang thép Cao Bằng đẩy mạnh các giải pháp kỹ thuật

Sau hơn 2 năm đưa vào vn hành dây chuyn sn xut phôi thép, Công ty CP Gang thép Cao Bng – Vinacomin đã tng bước làm ch công ngh, t đó năng sut, cht lượng sn phm được nâng cao, sn xut bước đu đã có li nhun, thu nhp ca người lao đng được nâng lên.

Công ty CP Gang thép Cao Bằng – Vinacomin thường xuyên đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, các giải pháp hợp lý hóa sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm ở tất cả các công đoạn sản xuất, chi phí quản lý doanh nghiệp.

 

 

gang thep cao bang day manh cac giai phap ky thuat

Sản xuất phôi thép tại Công ty CP Gang thép Cao Bằng – Vinacomin.

Trong công tác khai khoáng, Công ty chỉ đạo thực hiện nghiêm quy trình quản lý kỹ thuật; thực hiện khai thác có chọn lọc ngay tại khai trường nhằm phân loại chất lượng quặng, hạn chế nghiền tuyển đại trà gây tiêu hao và lãng phí lớn; tập trung khai thác có chọn lọc quặng sắt có hàm lượng trên 58% để nghiền thành quặng hợp cách vận chuyển trực tiếp về Khu liên hợp.

6 tháng đầu năm 2018 đã huy động 90.748 tấn quặng sắt có hàm lượng lớn hơn 58% Fe để nghiền quặng hợp cách. Trong quá trình khai thác, nhận thấy thân quặng biến thiên theo chiều hướng tăng về đường phương và chiều dày, Công ty chủ động bóc đất đá thải theo hướng bám sát theo diễn biến của thân quặng để khai thác quặng và chuẩn bị công trường cho kỳ tiếp theo. Các tầng khai thác đảm bảo chiều cao tầng theo thiết kế, an toàn. Triển khai hạ cốt cao thoát nước tự chảy, nắn dòng chảy khu vực ra ngoài moong khai thác để tiết giảm chi phí thoát nước cũng như đảm bảo an toàn bờ mỏ, đáy moong, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Công đoạn tuyển khoáng được lắp đặt bổ sung các thiết bị phù hợp với đặc tính quặng sàng tuyển; điều chỉnh quy trình công nghệ nhằm thay đổi cơ cấu sản phẩm đầu ra của quặng, tập trung sản xuất quặng cỡ nhỏ. Cụ thể đã lắp đặt thêm hệ thống tuyển từ khô thu hồi quặng manhetit từ quặng nghèo tăng thêm sản lượng quặng hợp cách (0 – 8) mm, (8 – 38) mm và lắp đặt thêm máy nghiền trục đứng để đập quặng hợp cách nhằm tăng tỷ lệ sản lượng quặng (0 – 8) mm, đáp ứng nguyên liệu cho Khu liên hợp. Qua 2 tháng nhờ lắp đặt bổ sung thiết bị, sản lượng quặng cỡ nhỏ tăng lên đã tiết kiệm cho Công ty hơn 10 tỷ đồng.

Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ nguyên liệu đầu vào như than cốc, quặng tại công đoạn luyện kim; điều phối trộn hài hòa các loại quặng để đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất ra đồng đều. Sản lượng quặng thiêu kết đáp ứng được yêu của sản xuất lò cao và đảm bảo đủ lượng quặng thiêu kết dự phòng ở bãi.

Tiếp tục nghiên cứu thay thế các loại phụ gia mới, như thay thế chất tăng các bon phải nhập khẩu bằng than Antraxít có sẵn trong nước, chủ động được nguồn nguyên liệu, không phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Công ty đã áp dụng giải pháp sử dụng FeSi 45 với giá thành thấp hơn, ngoài ra tăng cường sử dụng FeSi để giảm lượng sử dụng SiCa để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Để nâng cao hàm lượng sắt trong quặng thiêu kết, giảm SiO2, Công ty tăng cường sử dụng quặng tinh, quặng limonit, quặng cám hàm lượng cao. Sử dụng bùn venturi cho hệ thống trộn 1, tính toán phối liệu các loại bụi để góp phần tăng hiệu quả xử lý bán thành phẩm của dây chuyền, tăng thực thu, giảm gánh nặng xử lý môi trường. Nâng cao tỷ lệ sử dụng quặng thiêu kết vào lò cao, hạn chế để không sử dụng trợ dung sống tại lò cao. Nâng cao áp lực đỉnh lò cao để tăng sản lượng, giảm tiêu hao than cốc.

Tăng cường sử dụng nhiệu độ gió nóng trung bình trên 1.1500C, tận dụng các loại mê gang, mê thép, vẩy sắt, xỉ thép… để sử dụng làm liệu nguội cho lò chuyển. 6 tháng năm 2018, Công ty đã bóc 337.668 m3 đất đá, khai thác 134.402 tấn quặng nguyên khai, sản xuất 87.280 tấn phôi thép, tiêu thụ 71.554 tấn phôi thép. Tổng doanh thu 891 tỷ 676 triệu đồng, lợi nhuận 20,532 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 891 lao động với mức lương bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Quy chế quản trị chi phí áp dụng trong nội bộ được Công ty ban hành; xây dựng và ban hành các định mức nội bộ, các quy định để giao khoán cho các đơn vị sản xuất, có cơ chế thưởng, phạt khi tiết kiệm nguyên vật liệu, vật tư. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm đã được cải thiện và nâng cao rõ rệt từ công tác kiểm soát các nguyên nhiên vật liệu nhập về nhà máy đến công tác quản lý mẫu công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho điều chỉnh công nghệ. Qua đó, chất lượng sản phẩm gang đúc, phôi thép đảm bảo đủ điều kiện tiêu thụ trên thị trường. Giám đốc Công ty CP Gang thép Vương Thanh Giang chia sẻ: Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp kỹ thuật công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm phôi thép, đáp ứng hiệu quả sản xuất, kinh doanh và yêu cầu của khách hàng. Quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 sản xuất, tiêu thụ trên 190.000 tấn phôi thép các loại, đạt doanh thu 2.291 tỷ đồng, lợi nhuận 50 tỷ đồng, nâng mức thu nhập người lao động lên 7,1 triệu đồng/người/tháng.

Diamond

Nguồn  petrotimes.vn