Đón tiếp Đoàn đại biểu Thanh niên, doanh nhân tỉnh Cao Bằng và thành phố Sủng Tả, Quảng Tây (Trung Quốc)

8:57 chiều | 22/11/2017

Ngày 22 tháng 11 năm 2017, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng tổ chức đón tiếp Đoàn đại biểu Thanh niên, doanh nhân tỉnh Cao Bằng và thành phố Sủng Tả, Quảng Tây (Trung Quốc) do Tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức theo chương trình Hội đàm giao lưu hữu nghị thanh niên, hợp tác kết nối doanh nhân tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) với đoàn đại biểu thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, (Trung Quốc) đến thăm quan, trao đổi, nắm tình hình thực tế và sự phát triển mối quan hệ hợp tác, phát triển kinh tế của hai bên.
Tại buổi làm việc Ban giám đốc ông ty đã giới thiệu khái quát về Nhà máy và nhấn mạnh việc Nhà máy đi vào sản xuất là kết quả nỗ lực rất lớn của tập thể Ban giám đốc và người lao động Công ty.
Phát biểu tại buổi làm việc Đoàn đại biểu đánh giá cao sự tiếp đón nồng hậu, trọng thị và gần gũi của Công ty. Đồng thời đánh giá Công ty là một trong những là một doanh nghiệp đứng đầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng về lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản.
Thông qua sự kiện này, một lần nữa khẳng định sự lớn mạnh của Nhà máy Gang thép Cao Bằng, đang hàng ngày đóng góp vào sự phát triển kinh tế tỉnh nhà, góp phần làm sâu sắc mối quan hợp tác hữu ghị giữa giữa tỉnh Cao Bằng và thành phố Sủng Tả, Quảng Tây (Trung Quốc).