ĐỐI THOẠI NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

11:17 sáng | 01/09/2018

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của chính phủ, về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Thực hiện công văn số 124/CĐTKS – CSPL ngày 26/6/2018 của Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty Khoán sản, về việc tổ chức Đối thoại định kỳ năm 2018.

Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng  đã có Kế hoạch số 1048/KH – GTCB ngày 17/7/2018 của Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty, về việc Tổ chức Đối thoại định kỳ năm 2018.

Trong 02 ngày 29 và 30/8/2018 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã tổ chức đối thoại Người lao động. Đây là hoạt động đối thoại định kỳ được thống nhất thực hiện giữa Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng trong thời gian qua, thể hiện sự quan tâm toàn diện tới người lao động, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

Đồng chí Vương Thanh Giang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Tại buổi đối thoại Người lao động Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng năm 2018

 

Báo cáo của Ban giám đốc và BCH Công đoàn Công ty đánh giá tổng quan 4 nội dung cơ bản đã được phối hợp thực hiện tốt trong thời gian vừa qua, đó là:

1- Công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng người lao động;

2- Việc chăm lo đảm bảo việc làm, tiền lương, chế độ chính sách;

3- Công tác an toàn, vệ sinh lao động;

4- Việc tiếp tục thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp và tái cơ cấu lao động. Đồng thời, đánh giá tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động 7 tháng đầu năm, qua 5 nội dung cơ bản là: (1) Lao động việc làm; (2) Chế độ tiền lương; (3) Chế độ phúc lợi, chăm sóc sức khỏe; (4) Chế độ ăn định lượng; (5) Chế độ nhà ở.

Qua theo dõi việc triển khai thực hiện và báo cáo phản ảnh từ các đơn vị, Công đoàn Công ty đã kiến nghịGiám đốc 6 nội dung có liên quan đến những vấn đề: (1) Tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị; (2) Công tác bồi dưỡng độc hại và ăn ca; (3) Quan tâm đầu tư trang thiết bị để tăng năng suất lao động; (4) Công tác thăm quan, học tập, điều dưỡng; (5) Công tác An toàn – Bảo hộ lao động; (6) Công tác chăm sóc và khám sức khỏe cho người lao động;

Về nội dung báo cáo của Phòng Tổ chức – Hành chính nêu rõ tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động 8 tháng đầu năm 2018, đánh giá việc thực hiện công tác quản lý lao động, tiền lương, đào tạo và chế độ chính sách, trong đó phân tích cụ thể về: Công tác quản lý lao động; quản lý tiền lương; thực hiện năng suất lao động; thực hiện chế độ phúc lợi của Công ty,v,v… Báo cáo đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm và các nội dung đề nghị Công đoàn Công ty phối hợp thực hiện.

Sau ý kiến giải trình, làm rõ thêm nội dung hai bên đã đánh giá của các đại biểu tham dự, Chủ tịch Công đoàn Công ty thay mặt CNVCLĐ cảm ơn sự quan tâm và trách nhiệm cao đối với người lao động của  Đảng ủy, HĐQT, Lãnh đạo điều hành và các phòng ban chuyên môn Công ty đối với người lao động trong thời gian qua, đồng thời cũng nêu lên những vấn đề còn bất cập, cần phối hợp giải quyết tốt hơn trong thời gian tới cho người lao động như: Tiền lương thực tế người lao động được hưởng; việc tổ chức thăm quan nghỉ mát và hỗ trợ điều trị; động viên khuyến khích người lao động; cơ chế hỗ trợ các đơn vị khó khăn,v,v… Lắng nghe ý kiến của Chủ tịch Công đoàn và các đại biểu, đồng chí Giám đốc Công ty đánh giá cao vai trò của Công đoàn Công ty trong công tác phối hợp sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong vấn đề chăm lo đời sống người lao động; đồng thời chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp tốt với Công đoàn trao đổi, thống nhất các nội dung có liên quan đến tiền lương, thu nhập, tâm lý người lao động; tháo gỡ vấn đề còn bất cập như danh mục nghề; quan tâm vấn đề nhà ở hộ gia đình công nhân; tuyên truyền thu hút người lao động; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; công tác tái cơ cấu,v,v…

Một số hình ảnh tại hội nghị.

Hình ảnh đối thoại của Công nhân lao động.

Đ/c Nguyễn Thảo – Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Nông Thế Doãn – Trưởng phòng An toàn – Môi trường Công ty đối thoại với người lao động.

Người lao động đối thoại với Lãnh đạo Công ty

Đ/c Bùi Huy Hà – Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty phát biểu tại Hội nghị.

                                                                                                    Nguyễn  Thảo, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng