Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng tổ chức dã ngoại chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

5:43 chiều | 26/03/2019

https://youtu.be/pStSaK6qjk0