Đại hội Hiệp hội Hội doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

4:32 chiều | 30/12/2018

Sáng 27/12, Hiệp hội doanh nghiệp (DN) tỉnh Cao Bằng tổ chức Đại hội Hiệp hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); lãnh đạo ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố; đại diện lãnh đạo: Hội hợp tác phát triển kinh tế Việt Nam – ASEAN, Hiệp hội DN các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang cùng cộng đồng DN, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Vương Thanh Giang – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng báo cáo kết quả vận động thành lập Hiệp hội DN tỉnh Cao Bằng.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 1.400 DN với tổng số vốn đăng ký kinh doanh hơn 16.000 tỷ đồng. Các DN trên địa bàn tỉnh chủ yếu là những DN có quy mô nhỏ và vừa; vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh còn rất thấp, khả năng phát huy lợi thế cạnh tranh còn yếu, hoạt động riêng lẻ, chưa hình thành mối liên doanh, liên kết, tập trung nguồn lực, khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế để phát triển… Được sự tư vấn, hướng dẫn của lãnh đạo phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), sau 8 tháng thành lập, Ban vận động thành lập Hiệp hội DN tỉnh đã vận động được 126 DN, doanh nhân tự nguyện tham gia là thành viên của Hiệp hội DN tỉnh Cao Bằng và hoàn thiện hồ sơ xin phép thành lập Hiệp hội gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 1875/QĐ-UBND cho phép thành lập Hiệp hội DN tỉnh Cao Bằng.

Đ/c Hoàng Xuân Ánh – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hiệp hội DN tỉnh; dự thảo chương trình hành động và phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2018 – 2023; phương án nhân sự, tổ chức bộ máy của Hiệp hội nhiệm kỳ 2018 – 2023. Theo đó, trong nhiệm kỳ thứ nhất, Hiệp hội tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức và phát triển hội viên, phấn đấu đến năm 2023 có trên 500 hội viên; tăng cường các hoạt động liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau giữa các hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; phát triển và mở rộng quan hệ đối ngoại với các tổ chức, các nhân trong và ngoài nước…

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hiệp hội DN tỉnh Cao Bằng khóa I, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 23 đồng chí; bầu đồng chí Vũ Bảo Lân, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP VLXD Cao Bằng làm Chủ tịch Hiệp hội; suy tôn đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch danh dự của Hiệp hội và 06 đồng chí giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội, gồm có:

  1. Ông: Huỳnh Văn Nam – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng.
  2. Ông: Vương Thanh Giang – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng.
  3. Ông: Nguyên Danh Hải – Giám đốc Công ty Thương mại Tổng hợp Cao Bằng.
  4. Ông: Hoàng Mạnh Ngọc – Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ Cao Bằng.
  5. Ông: Trần Đại Nghĩa – Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty Cổ phần tiếp vận VCI.
  6. Bà: Lưu Thị Thanh Huyền – Giám đốc Bưu điện tỉnh Cao Bằng.

Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả quan trọng mà cộng đồng DN tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó còn nhiều hạn chế, khó khăn từ phía DN cũng như trong công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền. Đề nghị Hiệp hội phát huy tinh thần đoàn kết, tập hợp DN, thực hiện có hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ký cam kết “Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển Doanh nghiệp” với Hiệp hội DN tỉnh./.

Đ/c: Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ký cam kết “Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển Doanh nghiệp” với Hiệp hội DN tỉnh.