ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

11:30 sáng | 21/02/2023

Ngày 16/02/2023, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh; Tổng Công ty Khoáng sản; Công đoàn các đơn vị trực thuộc công đoàn Tổng công ty Khoáng sản trong và ngoài tỉnh và 111 đại biểu ưu tú đại diện cho ý trí, nguyện vọng của gần 800 cán bộ đoàn viên, người lao động.

Với khẩu hiệu “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn Công ty đã tập hợp, vận động đoàn viên, công nhân viên, người lao động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Chủ động phối hợp với chính quyền đơn vị tổ chức giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ; cải thiện môi trường làm việc, duy trì định kỳ Hội nghị Người lao động và đối thoại người lao động, thực hiện tốt việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động.

Công đoàn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên. Phát động hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể đoàn viên, người lao động. Tiêu biểu là các phong trào “Mỏ xanh, sạch, đẹp, mỏ năng suất cao”; “Nhà máy xanh, sạch, đẹp”; “Xây dựng doanh nghiệp văn hóa”; “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”…Thông qua các phong trào, động viên khích lệ người lao động thi đua sản xuất, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong nhiệm kỳ, Công ty sản xuất được 955.927 tấn phôi thép, tổng doanh thu đạt 11.368 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 370 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng; ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương 1,8 tỷ đồng. Công đoàn giới thiệu 102 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp; có 80% công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổ chức Công đoàn tích cực tham gia xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở, chế độ, chính sách cho người lao động; kế hoạch định hướng sản xuất, kinh doanh; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Công ty tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa; xây dựng đơn vị phát triển bền vững, tổ chức công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới. Phấn đấu 100% công nhân viên chức lao động được ký kết hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, tuyên truyền pháp luật lao động và luật công đoàn; 95% trở lên công nhân được đào tạo chuyên môn, nghề nghiệp; 85% trở lên lao động nữ đạt danh hiệu hai giỏi; 15% công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ 2023-2028: Phấn đấu sản xuất phôi thép đạt 1.100.000 tấn, doanh thu ước đạt 15.715 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 390 tỷ đồng, lương bình quân người lao động đạt trên 11 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 11 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản khóa VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 26 đại biểu.

Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhân dịp này, Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng; tặng Giấy khen 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và các hoạt động công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Nguyễn – Thảo: Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng