Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng: Triển khai phương pháp quản lý cải tiến môi trường làm việc

11:50 sáng | 15/11/2018

Ban Chỉ đạo điều hành 5S của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng triển khai các nội dung phương pháp quản lý cải tiến môi trường làm việc.

Ngày 14/11, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng phối hợp với Công ty cổ phần Tư vấn EPRO tổ chức tập huấn các nội dung liên quan đến 5S cho Tổ chỉ đạo 5S Khối Văn phòng, các phân xưởng và các kỹ thuật viên phân xưởng.
5S là phương pháp quản lý nhằm cải tiến môi trường làm việc, một chương trình hoạt động thường trực trong doanh nghiệp; là phương pháp cải tiến rất đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích, như: tạo môi trường làm việc khoa học, sạch sẽ, gọn gàng, thông qua đó nâng cao năng suất, hiệu quả công việc và thuận lợi cho việc nhận diện các lãng phí để có biện pháp giảm thiểu các lãng phí trong sản xuất kinh doanh.
Ngày 15/3/2018, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã thành lập Ban chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện chương trình 5S. Qua triển khai, lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên thuộc khối phòng ban, phân xưởng cơ bản đã hoàn thành tốt các tiêu chí của 5S. Việc thực hiện và duy trì tốt chương trình 5S tại công ty đã tạo ra phong cách làm việc mới, sắp xếp nơi làm việc một cách khoa học, thuận tiện, sạch sẽ, tạo nên tinh thần làm việc thoải mái, hiệu quả, xây dựng hình ảnh đẹp cho công ty trong quá trình làm việc với đối tác và đồng nghiệp.
Qua tập huấn 5S, giúp các đơn vị phòng, ban, phân xưởng trong Công ty nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đồng thời ngăn chặn sự xuống cấp của thiết bị, dụng cụ, tạo sự thông thoáng cho nơi làm việc, tránh mất thời gian cho việc tìm kiếm đồ dùng, hồ sơ. Các thiết bị sản xuất hoạt động trong môi trường phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng an toàn. Đồng thời, kiện toàn lại các nội dung mà công ty đang thực hiện còn vướng mắc, rà soát và đánh giá lại các nội dung mà các đơn vị, phòng, ban đang triển khai để từ đó đưa ra những đánh giá, giúp thực hiện hiệu quả hơn.
                                                                                                                                                                               Hà Cương

Nguồn: Baocaobang.vn