Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng: Doanh thu ước đạt 3.008 tỷ đồng

5:04 chiều | 09/12/2021

Năm 2021, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng duy trì sản xuất, kinh doanh, doanh thu ước đạt 3.008 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, bằng 140% so với năm 2020.

Cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng vận hành máy móc bằng công nghệ hiện đại.

Trong đó, lợi nhuận dự kiến 350,9 tỷ đồng, đạt 292% kế hoạch, tăng 279 tỷ đồng so với năm 2020; nộp ngân sách Nhà nước 131 tỷ đồng, đạt 192% kế hoạch, bằng 208% so với năm 2020. Tổng quỹ lương 105 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch, bằng 123% so với năm 2020; chi trả lương cho 832 người lao động, bình quân 10,5 triệu đồng/người/tháng, đạt 108% kế hoạch, bằng 125% so với năm 2020.

Ngoài nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Công ty nỗ lực thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế”.

 

Theo Trường Hà (baocaobang.vn)