Công bố thông tin BCTC quý I năm 2021, và giải trình biến động SXKD so với cùng kỳ năm trước

3:58 chiều | 19/04/2021

CBTT BCTC Quý I và giải trình biến động KQ SXKD<— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết