CHO THUÊ VĂN PHÒNG

5:13 chiều | 28/05/2019

Công ty CP Gang thép Cao Bằng cần cho thuê văn phòng làm việc tại: Số 52 – Phố Kim Đồng – Phường Hợp Giang – Thành phố Cao Bằng – Tỉnh Cao Bằng. Diện tích cho thuê cụ thể như sau:

  • Tầng 1: 02 phòng, diện tích mỗi phòng: 25,5 m²
  • Tầng 2: 02 phòng, Bao gồm 01 phòng diện tích 49 m² và 01 phòng diện tích: 53 m²
  • Tầng 3: 03 phòng; Diện tích cụ thể 55 m²; 65 m² và 38,5 m²
  • Tầng 4: 07 phòng; Diện tích phòng làm việc cả tầng cho thuê là 326 m²
  • Tầng 9: 02 phòng; 01 phòng diện tích 42 m² và 24,8 m².

     – Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoặc tìm hiểu thông tin xin vui lòng liên hệ: Văn phòng Công ty: 02063.953.369; Mr Hà: 0912.958.366