Các Phân xưởng và Khối Văn phòng Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2019.

11:52 chiều | 24/12/2018

Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty. Từ ngày 12/12/2018  đến ngày 24 tháng 12 năm 2018, các phân xưởng và Khối Văn phòng Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng đã tổ chức thành công hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2019.

Tham dự tại các Hội nghị các phân xưởng và Khối Văn phòng Công ty có các đại biểu đại diện lãnh đạo Công ty, phòng ban phân xưởng cùng những CNVC tiêu biểu trong sản xuất, công tác được tín nhiệm bầu từ các tổ đội sản xuất đại diện cho tập thể người lao động các đơn vị.

Để quá trình tổ chức hội nghị đảm bảo dân chủ, đúng trình tự, nội dung. Tại các hội nghị cấp Phân xưởng và Khối Văn phòng, các tổ công tác của các Phân xưởng và Khối Văn phòng đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, đề ra phương hướng năm 2019; đánh giá, phân tích nguyên nhân thiếu sót, tồn tại đồng thời đề ra những biện pháp khắc phục; bàn các biện pháp quản lý lao động, sử dụng thiết bị, công nghệ, tổ chức phân công lao động, nâng cao năng suất chất lượng, sáng kiến, tiết kiệm, hạ giá thành sản phẩm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao; bàn việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật, AT-VSLĐ, kiểm điểm sâu sắc, làm rõ nguyên nhân chủ quan vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn, công tác quản lý đồng thời đề ra các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xảy ra sự cố, tai nạn lao động; biện pháp quản lý lao động, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động, kèm cặp nâng cao tay nghề, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Trong hội nghị của các đơn vị, các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn năm 2018, phương hướng năm 2019 và đề xuất các kiến nghị đối với Công ty; tham gia đóng góp ý kiến bổ sung, sửa đổi vào quy định, quy chế trả lương, quy chế tổ chức thi kèm cặp nâng bậc lương kịp thời cho CNVC lao động của Công ty. Bên cạnh đó, hội nghị còn tiến hành bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm cán bộ quản lý đối với các chức danh trưởng, phó phòng ban, quản đốc, phó quản đốc, đồng thời bầu đại biểu đi dự hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2019 cấp Công ty vào ngày 26 tháng 12 năm 2018.

Hội nghị là dịp để tiếp tục phát huy quyền làm chủ của người lao động trong tham gia quản lý doanh nghiệp, đồng thời nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý trong việc thực hiện quyền dân chủ cho người lao động để từ đó thiết lập mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định góp phần ngăn ngừa và hạn chế tranh chấp lao động trong quá trình SXKD của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh từ các Hội nghị

Đồng chí Tô Xuân Thanh – Phó Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sản xuất, kinh doanh năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2019 của Phân xưởng Luyện Gang.

Đồng chí Vương Thanh Giang – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sản xuất, kinh doanh năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2019 của Phân xưởng Luyện thép.

Hội nghị sản xuất, kinh doanh năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2019 của Phân xưởng Thiêu kết.

Hội nghị sản xuất, kinh doanh năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2019 của Phân xưởng Tuyển khoáng.

Đồng chí Trần Văn Chưởng – Phó Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị sản xuất, kinh doanh năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2019 Khối Văn phòng.

Lễ Chào cờ Hội nghị Khối Văn phòng Công ty.

Hình ảnh Hội nghị Khối Văn phòng Công ty