Biểu dương, khen thưởng dịp Tháng Công nhân năm 2024

4:17 chiều | 20/05/2024

Nhằm đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” và đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh trong công nhân lao động tại các Chi nhánh, đơn vị của Tổng công ty, đồng thời phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và hưởng ứng Tháng công nhân năm 2024 với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc” .

Bà Nguyễn Thị Minh – Phó chủ tịch Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam trao thưởng cho

Phân xưởng luyện A xit 1, Chi nhánh luyện đồng Lào Cai.

Ngay từ đầu tháng 5/2024 Công đoàn Tổng công ty Khoáng sản đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp cùng người sử dụng lao động đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực như tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân lao động; biểu dương, thăm hỏi động viên các tập thể và cá nhân các đơn vị: Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai; Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai; Công ty CP Gang thép Cao Bằng; Công ty CP khoáng sản 3; Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Văn Phục – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty khoáng sản trao thưởng cho

công nhân lao động tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai.

Để ghi nhận các thành tích đạt được của các tập thể và cá nhân Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam đã trao thưởng với số tiền là 75 triệu đồng cho 05 Phân xưởng xuất sắc; Công đoàn Tổng công ty cũng trao thưởng số tiền là 70 triệu đồng cho 14 Phân xưởng xuất sắc. Đồng thời biểu dương, khen thưởng cho 100 cá nhân tiêu biểu xuất sắc với tổng số tiền là 100 triệu đồng; khen thưởng 65 an toàn viên đạt thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ với tổng số tiền là 65 triệu đồng; động viên, thăm hỏi 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động bị tai nạn lao động, gia đình chính sách, công nhân mắc bệnh nghề nghiệp với số tiền là 100 triệu đồng. Với những tập thể, cá nhân đoàn viên được biểu dương, khen thưởng rất vui mừng, phấn khởi khi những đóng góp nỗ lực của mình đã được lãnh đạo đơn vị và các cấp Công đoàn quan tâm ghi nhận, biểu dương khen thưởng xứng đáng nhân dịp Tháng công nhân.

Tháng Công nhân năm nay đã và đang trở thành ngày hội của người lao động, tạo không khí thi đua sôi nổi của các đoàn viên, CNVCLĐ, qua đó khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn.

Theo Truyền thông VIMICO (vimico.vn)