Ban Quản lý Khu kinh tế, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cao Bằng và Đoàn đại biểu các doanh nghiệp tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đến thăm và làm việc tại Công ty

12:09 sáng | 26/11/2018

Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2018, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cao Bằng và Đoàn đại biểu các doanh nghiệp thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã có chuyến thăm quan và làm việc tại Khu liên hợp Gang Thép Cao Bằng. Được sự ủy quyền của Giám đốc, ông Võ Văn Đồng – Phó trưởng phòng  Kỹ thuật Công nghệ, đại diện Công ty cổ phần Gang Thép Cao Bằng đón tiếp đoàn.

Đoàn đại biểu đến tham quan và làm việc tại Khu liên hợp Gang thép.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe ông Võ Văn Đồng giới thiệu sơ lược về quá trình xây dựng và phát triển và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian vừa qua, những thuận lợi, khó khăn của Công ty trong quá trình chuyển giao và nắm bắt công nghệ thì ông Hùng Hồng Minh – Phó tổng giám đốc Công ty Vạn Sinh Long (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) – Phó đoàn đại biểu các doanh nghiệp thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã thông qua định hướng và tầm nhìn phát triển giao thông vùng biên giới Long Bang – Trà Lĩnh và các chính sách ưu đãi về hợp tác kinh tế vùng biên để bày tỏ sự quan tâm về việc xuất nhập khẩu các loại thiết bị vật tư liên quan đến lĩnh vực sản xuất của Công ty.
Cũng tại buổi làm việc, Đoàn đã thăm quan thực địa tổng thể Khu liên hợp Gang Thép Cao Bằng, thăm quan các sản phẩm phôi thép của Công ty. Kết thúc buổi làm việc Đoàn đã có các đánh giá cao về công tác sản xuất cũng như công tác đảm bảo môi trường công nghiệp mà Công ty đang thực hiện.