Thư mời chào giá cung cấp vật tư phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 07/12/2023

10:00 sáng | 29/11/2023

1697