Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Thông báo thay đổi nhân sự (Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty, Ông: Nguyễn Văn Tuấn)

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV1977    

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá Đầu phun oxy theo thư mời số: 1969/TMBG-GTCB ngày 28/12/2019

CV1969

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá Vỏ trấu phủ bề mặt kim loại theo thư mời số: 1962/TMBG-GTCB ngày 27/12/2019

CV1962

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá Khuôn đúc kim loại theo thư mời chào giá số: 1961/TMBG-GTCB ngày 27/12/2019

CV1961

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO: V/v đính chính thông tin Hồ sơ mời chào giá Dịch vụ vận chuyển – Giao nhận phôi thép

 

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào hàng rộng rãi lô hàng: Mua bán Than cám 3a.1 tại phiên chào giá ngày 24/12/2019

CV1889M

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào hàng rộng rãi lô hàng: mua bán Thép phế, Gang luyện thép tại phiên chào giá ngày 25/12/2019

CV1891

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá Bi nghiền tại phiên chào giá ngày 26/12/2019

1903

Xem thêm...
Posted in CÔNG ĐOÀN Đối tác khách hàng Tin tức

THƯ MỜI CHÀO GIÁ: Khám sức khỏe định kỳ năm 2019

 

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá lô hàng: Vật tư xúc lật theo thư mời số: 1758/TMBG-GTCB tại phiên chào giá cạnh tranh ngày 27/11/2019

CV1758

Xem thêm...