Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

NGHỊ QUYẾT về việc điều chỉnh cơ cấu chi phí Tổng mức đầu tư Dự án Khi liên hợp Gang thép Cao Bằng

Nội dung chi tiết mời quý khách click tại đây ===> CV 749  

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Nội dung chi tiết mời quý khách click tại đây ===> CV 625    

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Thông báo: Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Nội dung chi tiết mời quý khách click tại đây ===> CV 624    

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

TB: về việc hủy danh sách cổ động thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lập ngày 25/03/2020

Nội dung chi tiết mời quý khách click tại đây ===>CV 623      

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Thông báo thay đổi nhân sự (Thành viên hội đồng quản trị Công ty CP Gang thép Cao Bằng)

Nội dung chi tiết mời quý khách click tại đây ===> Thông báo thay đổi nhân sự  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Báo cáo tài chính quý I năm 2020

Nội dung chi tiết mời quý khách click tại đây ===> BC Tài chính quý I    

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

NGHỊ QUYẾT về việc thông qua hợp đồng mua bán than cốc vụn, cỡ hạt 5-15mm

Nội dung chi tiết mời quý khách click tại đây ===> NQ378    

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Nội dung chi tiết mời quý khách click tại đây ===> CV337    

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

THÔNG BÁO: Về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự cuộc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nội dung chi tiết mời quý khách click tại đây ===> CV300  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán và giải trình biến động kết quả SXKD so với cùng kỳ năm trước

Nội dung chi tiết mời quý khách click tại đây ===> CV Công bố TT + BCTC + giải trình biến…

Xem thêm...