Posted in Tin tức

Thư mời chào giá Thanh ghi thiêu kết theo thư mời số: 1580/TM-GTCB ngày 23/10/2019;

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV1580-Thanh hi thiêu kết    

Xem thêm...
Posted in Tin tức

POSTED INTIN TỨC Thư mời chào giá Sắt thép bulong theo thư mời số: 1576/TM-GTCB ngày 22/10/2019;

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Công bố thông tin BCTC quý III – 2019 và 9 tháng đầu năm 2019

Nội dung chi tiết tại đây ===>> Công bố thông tin BCTC quý III 2019  

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá Lô hàng: mua Chất tẩy rửa dầu mỡ phục vụ sản xuất tại Khu LHGT Cao Bằng, phiên chào hàng ngày 24/10/2019

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV1551    

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào giá lô hàng: mua vòng bi phục vụ sản xuất tại Khu LHGT Cao Bằng, phiên chào giá ngày 23/10/2019

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV1549    

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá lô hàng: mua vật tư cơ điện phục vụ sản xuất tại Khu LHGT Cao Bằng, phiên chào giá ngày 18/10/2019

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV1533    

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá lô hàng: mua vật tư cơ điện phục vụ sản xuất tại Khu LHGT Cao Bằng, phiên chào giá ngày 18/10/2019

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV1530    

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá lô hàng: mua quần áo bảo vệ, phiên chào giá ngày 16/10/2019

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV1514    

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá lô hàng: mua vật tư cơ điện phục vụ sản xuất tại Khu LHGT Cao Bằng, phiên chào giá ngày 17/10/2019

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV1517    

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá Lô hàng: Vật tư Xích phun than các loại theo TB số: 1535/TM-GTCB tại phiên chào giá ngày: 22/10/2019

Nội dung chi tiết tại đây ===>> Xich phun than-CV1535    

Xem thêm...