Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2019 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG NĂM 2020

Ngày 03 tháng 01 năm 2020, Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng đã tổ chức thành công Hội…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Thông báo kế hoạch chào giá rộng rãi: Cung cấp vận chuyển – giao nhận phôi thép tuyến Cao Bằng – Cẩm Phả cho Công ty Chế tạo máy – Vimico

TB KQ Chào giá VC Phôi thép

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

CÔNG BỐ THÔNG TIN: V/v Thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV1983    

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Thông báo thay đổi nhân sự (Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty, Ông: Nguyễn Văn Tuấn)

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV1977    

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá Đầu phun oxy theo thư mời số: 1969/TMBG-GTCB ngày 28/12/2019

CV1969

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá Vỏ trấu phủ bề mặt kim loại theo thư mời số: 1962/TMBG-GTCB ngày 27/12/2019

CV1962

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá Khuôn đúc kim loại theo thư mời chào giá số: 1961/TMBG-GTCB ngày 27/12/2019

CV1961

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO: V/v đính chính thông tin Hồ sơ mời chào giá Dịch vụ vận chuyển – Giao nhận phôi thép

 

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào hàng rộng rãi lô hàng: Mua bán Than cám 3a.1 tại phiên chào giá ngày 24/12/2019

CV1889M

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào hàng rộng rãi lô hàng: mua bán Thép phế, Gang luyện thép tại phiên chào giá ngày 25/12/2019

CV1891

Xem thêm...