Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Thông báo thay Giấy mời họp ĐHĐCĐTN năm 2021. ngày 25.6.2021

Thông báo thay Giấy mời họp ĐHĐCĐTN năm 2021. ngày 25.6.2021<— Mời quý khách click vào đây để xem chi…

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào hàng rộng rãi “Cung cấp dịch vụ vận chuyển – giao nhận quặng sắt tuyến Lào Cai – Cao Bằng cho Công ty CP Gang thép Cao Bằng, phiên chào giá ngày 18/6/2021”

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO: về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

CV 927 <— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Thư mời chào giá: Lô hàng điều hòa phục vụ sản xuất

929<— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo tổ chức chào giá cạnh tranh tiêu thụ Xỉ đen lò cao

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Vật liệu chịu nhiệt chống mòn)

CV 873 <— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Thông báo về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CV 844 TB lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ<— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021 <— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết Tài liệu bổ sung…

Xem thêm...
Posted in Tin tức

TB chào hàng rộng rãi “Mua sắm tinh quặng sắt phục vụ sản xuất, phiên chào giá ngày 14/5/2021”

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá cung cấp vật tư

Xem thêm...