Posted in Tin tức

Thông báo chào giá rút gọn lô hàng Bi lò gió nóng tại phiên chào giá ngày 09/3

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá rút gọn lô hàng: Vật tư phục vụ sản xuất tại phiên chào giá ngày 5/3

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào giá rút gọn lô hàng: vật tư phục vụ sản xuất tại phiên chào giá ngày 3/3

Xem thêm...
Posted in Tin tức

CBTT Báo cáo tình hình Quản trị Công ty CP Gang thép Cao Bằng năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Cty CP Gang thép Cao Bằng CV 143  <— Mời quý khách click vào…

Xem thêm...
Posted in Tin tức

CBTT Báo cáo danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn

DS Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn<— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào giá cạnh tranh tiêu thụ sản phẩm xỉ thép tại phiên chào giá ngày 29/01

Xem thêm...
Posted in Tin tức

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2020, NĂM 2020 VÀ GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ SXKD SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

Công bố thông tin BCTC quý IV, năm 2020 <— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Thông báo chào giá rộng rãi Tiêu thụ sản phẩm Phôi thép tại Công ty CP Gang thép Cao Bằng

1762 Thông báo chào giá rộng rãi Tiêu thụ sản phẩm Phôi thép tại Công ty CP Gang thép Cao…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO Mời chào giá tiêu thụ phôi thép

THÔNG BÁO Mời chào giá tiêu thụ phôi thép 1763

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá: Lô hàng áo bảo hộ lao động mùa đông, tại phiên chào giá ngày 27/11/2020

Xem thêm...