Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ (Tiêu thụ SP Xỉ bông SX tại KLH Gang thép Cao Bằng)

Xem thêm...
Posted in CÔNG ĐOÀN ĐOÀN THANH NIÊN Tin tức VĂN HÓA THỂ THAO

GIAO LƯU THỂ THAO GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI CÔNG TY CP GANG THÉP CAO BẰNG MỞ RỘNG NĂM 2019.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Bác; Hưởng ứng Tháng công nhân – Tháng hành…

Xem thêm...
Posted in CÔNG ĐOÀN ĐOÀN THANH NIÊN Tin tức VĂN HÓA THỂ THAO

Giao lưu chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng hành cùng doanh nghiệp hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2019.

Ngày 11/5, tại Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng, Khối giao ước thi đua Mặt trận Tổ quốc…

Xem thêm...
Posted in THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Thông báo thay đổi nhân sự

1. Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2017 –…

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019 Xem nội dung chi tiết tại đây…

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Báo cáo tài chính Quý I năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> BCTC Quý 1 – 2019 Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> 622-…

Xem thêm...
Posted in CÔNG ĐOÀN ĐOÀN THANH NIÊN Tin tức

CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG TỔ CHỨC THĂM VIẾNG VÀ THANH MINH MỘ VÔ DANH.

Với đạo lý uống nước nhớ nguồn”, từ xa xưa Tiết Thanh minh đã trở thành ngày lễ quan trọng,…

Xem thêm...
Posted in Tin tức

CBTT: Về việc thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty (Đ/c Tô Xuân Thanh)

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> Cv 600    

Xem thêm...
Posted in THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>>  Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2019

Xem thêm...
Posted in THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

GIẤY MỜI HỌP: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV577 (Giấy mời họp và giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự)…

Xem thêm...