Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Báo cáo thường niên năm 2020

473 BC thường niên 2020 <— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng Tin tức

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ Lô hàng: Mua sắm vòng bi phục vụ sửa chữa

468 <— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào giá rút gọn lô hàng: Vật tư phục vụ sản xuất (Phiên chào giá 16/03/2021)

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Công bố thông tin BCTC năm 2020 đã kiểm toán và giải trình biến động kết quả SXKD so với cùng kỳ năm trước.

BCTC Sau kiểm toán năm 2020 <— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào giá rút gọn lô hàng: Vật tư phục vụ sản xuất

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư chào giá rút gọn lô hàng: Que hàn phục vụ sửa chữa tại phiên chào giá ngày 10/03/2021

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi “Mua sắm Silicon Mangan phục vụ sản xuất”

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá rút gọn lô hàng: Vật tư phục vụ sản xuất

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá rút gọn lô hàng: Vật tư phục vụ sản xuất

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo tổ chức chào hàng rộng rãi “Mua quặng sắt phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng”

Xem thêm...