Posted in Tin tức

Thư chào giá rút gọn lô hàng: Que hàn phục vụ sửa chữa tại phiên chào giá ngày 10/03/2021

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi “Mua sắm Silicon Mangan phục vụ sản xuất”

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá rút gọn lô hàng: Vật tư phục vụ sản xuất

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá rút gọn lô hàng: Vật tư phục vụ sản xuất

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo tổ chức chào hàng rộng rãi “Mua quặng sắt phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng”

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào giá rút gọn lô hàng Bi lò gió nóng tại phiên chào giá ngày 09/3

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá rút gọn lô hàng: Vật tư phục vụ sản xuất tại phiên chào giá ngày 5/3

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào giá rút gọn lô hàng: vật tư phục vụ sản xuất tại phiên chào giá ngày 3/3

Xem thêm...
Posted in Tin tức

CBTT Báo cáo tình hình Quản trị Công ty CP Gang thép Cao Bằng năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Cty CP Gang thép Cao Bằng CV 143  <— Mời quý khách click vào…

Xem thêm...
Posted in Tin tức

CBTT Báo cáo danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn

DS Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn<— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...