Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI: Tiêu thụ sản phẩm Xỉ bông tại Công ty CP Gang thép Cao Bằng

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào giá rộng rãi mua sắm quặng sắt Limonit phục vụ sản xuất, Phiên chào giá ngày 15/9/2020

Xem thêm...
Posted in Tin tức

TB chào giá rộng rãi Đơn hàng: Mua sắm quặng sắt Limonit phục vụ sản xuất, phiên chào giá ngày 15/9/2020

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo thay đổi thời gian phát hành và nhân Hồ sơ chào giá cung cấp vật liệu chịu lửa phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp GTCB

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào giá rộng rãi Cung cấp Vật liệu chịu lửa phục vụ sản xuất tại Khu liên hơp Gang thép Cao Bằng

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá Trấu phủ (lần 02)

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá Chất khử Oxy (SiCaAl) (lần 2)

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào giá Tấm ốp xe goong thiêu kết

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào hàng rộng rãi lô hàng Mua bán Thép phế, Gang luyện thép, Phôi phế, tại phiên chào giá ngày 26/8/2020

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào giá rộng rãi Cung cấp than cốc bột phục vụ sản xuất, Phiên chào giá ngày 24/8/2020

Xem thêm...