Posted in Tin tức

TB chào hàng rộng rãi “Mua sắm tinh quặng sắt phục vụ sản xuất, phiên chào giá ngày 14/5/2021”

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá cung cấp vật tư

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo thay đổi thời gian phát hành và nhận hồ sơ chào giá mua sắm Quặng sắt Manhetit 0-8mm phục vụ sản xuất

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo thay đổi thời gian phát hành và nhận hồ sơ chào giá mua sắm Tinh quặng sắt phục vụ sản xuất

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo tổ chức chào hàng rộng rãi “Mua sắm quặng sắt Manhetit 0-8mm phục vụ sản xuất Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, phiên chào giá ngày 27/4/2021”

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Công bố thông tin BCTC quý I năm 2021, và giải trình biến động SXKD so với cùng kỳ năm trước

CBTT BCTC Quý I và giải trình biến động KQ SXKD<— Mời quý khách click vào đây để xem chi…

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo tổ chức chào hàng rộng rãi “Mua sắm Tinh quặng sắt phục vụ sản xuất Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, phiên chào giá ngày 26/4/2021”

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

CBTT ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ năm 2021

CBTT ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ năm 2021<— Mời quý khách click vào đây để xem chi…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021

CBTT tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021<— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

CBTT Vv bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

CBTT Vv bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty<— Mời quý khách click vào đây để xem chi…

Xem thêm...