Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN CHÀO HÀNG: Cung cấp than cốc luyện kim phục vụ sản xuất năm 2019 cho Công ty CP Gang thép Cao Bằng

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1145

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI LÔ HÀNG: Mua gang luyện thép phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, trong phiên chào giá ngày 01/8/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1151

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Công bố thông tin BCTC quý II/2019 và 6 tháng đầu năm 2019 và giải trình biến động kết quả SXKD so với cùng kỳ năm trước

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> BCTC quy II 2019    

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO MỜI THẦU: Cung cấp than cốc luyện kim phục vụ sản xuất năm 2019 tại Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV 1127  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN GIAO HÀNG Lô hàng: Than cốc bột tại phiên chào giá rộng rãi ngày 12/7/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1080

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Thông báo tổ chức đấu giá tiêu thụ sản phẩm xỉ thép sản xuất tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1086

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI LÔ HÀNG: Mua bán Đá Đô lô mít phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, trong phiên chào giá ngày 12/7/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1026

Xem thêm...
Posted in CÔNG ĐOÀN Tin tức

Hội nghị đối thoại người lao động, Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Ngày 06/7, Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản – TKV và Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI Lô hàng: Mua bán than cốc bột phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng , tại phiên chào giá ngày 08/7/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1027

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI Lô hàng: Mua bán than cám 3a.1 phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng , tại phiên chào giá ngày 08/7/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1026

Xem thêm...