Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THƯ MỜI CHÀO GIÁ: Tiêu thụ sản phẩm xỉ thép sau tuyển từ

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV1499    

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI LÔ HÀNG: Mua Gang luyện thép phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, tại phiên chào giá ngày 02/10/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1451    

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI LÔ HÀNG: Mua bán than cám 3a.1 phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, tại phiên chào giá ngày 01/10/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1446  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THƯ MỜI CHÀO GIÁ Lô hàng: mua bán chất tăng Cacbon tại phiên chào giá rút gọn ngày 27/9/2019

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV1431  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI LÔ HÀNG: Mua bán than cốc bột phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, tại phiên chào giá ngày 20/9/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1398  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI LÔ HÀNG: Mua bán than cám 3a.1 phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, tại phiên chào giá ngày 20/9/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1396  

Xem thêm...
Posted in CÔNG ĐOÀN Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

“ Tiếp sức đến trường, tặng 15 xe đạp cho học sinh khó khăn xã Chu Trinh “

     Ngày 29 tháng 8 năm 2019, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng phối hợp cùng hai…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 (sau kiểm toán)

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019      

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI LÔ HÀNG: Mua Thép phế phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, trong phiên chào giá ngày 23/8/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1251    

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

CBTT Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn Công ty CP Gang thép Cao Bằng

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1180

Xem thêm...