Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Thông báo thay đổi nhân sự (Thành viên hội đồng quản trị Công ty CP Gang thép Cao Bằng)

Nội dung chi tiết mời quý khách click tại đây ===> Thông báo thay đổi nhân sự  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Báo cáo tài chính quý I năm 2020

Nội dung chi tiết mời quý khách click tại đây ===> BC Tài chính quý I    

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

NGHỊ QUYẾT về việc thông qua hợp đồng mua bán than cốc vụn, cỡ hạt 5-15mm

Nội dung chi tiết mời quý khách click tại đây ===> NQ378    

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Nội dung chi tiết mời quý khách click tại đây ===> CV337    

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

THÔNG BÁO: Về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự cuộc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nội dung chi tiết mời quý khách click tại đây ===> CV300  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán và giải trình biến động kết quả SXKD so với cùng kỳ năm trước

Nội dung chi tiết mời quý khách click tại đây ===> CV Công bố TT + BCTC + giải trình biến…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THƯ MỜI CHÀO GIÁ: Cung cấp dịch vụ giám định chất lượng than cốc 2020 (Phiên chào giá 20/02/2020)

Nội dung chi tiết mời quý khách click tại đây ===> CV200  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Thông báo chào hàng rộng rãi lô hàng: mua quặng sắt phục vụ sản xuất tại Khu LHGT Cao Bằng

Nội dung chi tiết tại đây ===>CV159

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Báo cáo danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV138  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

CBTT: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV137  

Xem thêm...