Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THƯ MỜI CHÀO GIÁ VẬT LIỆU CHỊU LỬA ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV1696  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ RỘNG RÃI Mua sắm than cốc luyện kim phục vụ sản xuất tại Công Ty CP Gang Thép Cao Bằng

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV 1518,1521  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Thư mời chào giá Vật tư cơ điện theo thư mời số: 1581/TM-GTCB ngày 23/10/2019;

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV1581- Vtu Cơ điện    

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Công bố thông tin BCTC quý III – 2019 và 9 tháng đầu năm 2019

Nội dung chi tiết tại đây ===>> Công bố thông tin BCTC quý III 2019  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Thư mời chào giá Lô hàng: Vật tư đúc các loại theo TB số: 1526/TM-GTCB tại phiên chào giá ngày: 22/10/2019

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV1526  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Thư mời chào giá Lô hàng: Vật tư cơ điện theo TB số: 1521/TM-GTCB tại phiên chào giá ngày: 17/10/2019

Lô hàng: Vật tư; Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV1521    

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Thư mời chào giá Thanh răng đẩy phôi theo TB số: 1519/TM-GTCB tại phiên chào giá ngày: 17/10/2019;

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV1519  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Thư mời chào giá lô hàng: Vật tư Van các loại, tại phiên chào giá ngày: 18/10/2019.

Nội dung chi tiết tại đây ===>>  Van các loại-CV1522  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Thư mời chào giá lô hàng: Vật tư điện- Điện đo lường. Tại phiên chào giá ngày 22/10/2019;

Nội dung chi tiết tại đây ===>> Điện- Điện đo lường-CV1520  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Thư mời chào giá Lô hàng: vật tư bơm tại phiên chào giá cạnh tranh ngày 18/10/2019

Nội dung chi tiết tại đây ===>> Vật tư Bơm-CV1523  

Xem thêm...