Posted in Đối tác khách hàng Tin tức

Thư mời chào giá cung cấp Vật tư sắt thép các loại

1551.TB-GTCB ngày 30.9.2021 về việc chào giá cung cấp Vật tư sắt thép các loại

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng Tin tức

THƯ MỜI CHÀO GIÁ: Động cơ bơm nước Grundfos MMS 8000

1540.TB-GTCB ngày 29.9.2021 về việc chào giá cung cấp Động cơ bơm nước Grundfos MMS8000

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Thông báo chào giá đơn hàng: ” Thuê ô tô tự lái “

1495.TB-GTCB ngày 20.9.2021 về việc thuê xe ô tô tự lái

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng Tin tức

Thư mời chào giá: Thuê ngoài sửa chữa Nhà tổng hợp

CV 1146 – Thông tin chi tiết mời quý vị tải file đính kèm tại đây

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Thư mời chào giá cung cấp Vật tư Sắt thép các loại

Thư mời 1091<— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Thư mời chào giá cung cấp động cơ bơm nước Grundfos MMS8000

Thư mời chào giá cung cấp động cơ bơm nước Grundfos MMS8000<— Mời quý khách click vào đây để xem…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Thông báo thay Giấy mời họp ĐHĐCĐTN năm 2021. ngày 25.6.2021

Thông báo thay Giấy mời họp ĐHĐCĐTN năm 2021. ngày 25.6.2021<— Mời quý khách click vào đây để xem chi…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO: về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

CV 927 <— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Thư mời chào giá: Lô hàng điều hòa phục vụ sản xuất

929<— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Thông báo về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CV 844 TB lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ<— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...