Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHÀO GIÁ (Cung cấp dịch vụ vận chuyển và giao nhận quặng sắt năm 2019)

Click vào đây để xem chi tiết ——-> CV29 Thư mời chào giá: CV28    

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Giám định chất lượng than cốc năm 2019 tại phiên chào giá rút gọn ngày 28/12/2018)

Thông báo gia hạn thời gian chào hàng: ” Giám định chất lượng than cốc năm 2019 tại phiên chào…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng Tin tức

THÔNG BÁO KẾT QUẢ (Tẩy rửa cáu cặn hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt (làm mát) – Phân xưởng Luyện gang)

Click vào đây để xem chi tiết ——-> CV 2141.TB-GTCB (TBKQ)  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng Tin tức

THÔNG BÁO KẾT QUẢ (Phiên chào giá kiểm tra tủ trung áp 6KV trạm trung gian Nà Rụa 35/6,3KV Phân xưởng Tuyển Khoáng Công ty CP Gang thép Cao Bằng ngày 24/12/2018)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ (Phiên chào giá kiểm tra tủ trung áp 6KV trạm trung gian Nà Rụa 356,3KV Phân…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng Tin tức

THÔNG BÁO KẾT QUẢ (Phiên chào giá sửa chữa, bảo dưỡng động cơ máy nghiền bi Phân xưởng Tuyển khoáng)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ (Phiên chào giá sửa chữa, bảo dưỡng động cơ máy nghiền bi Phân xưởng Tuyển khoáng)…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng Tin tức

THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Tẩy rửa cáu cặn hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt (làm mát) – Phân xưởng Luyện gang)

Click vào đây để xem chi tiết ——->CV 2045.TB-GTCB (TMCG)      

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng Tin tức

THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Kiểm tra tủ trung áp 6KV trạm điện trung gian Nà Rụa 35/6,3KV Phân xưởng Tuyển Khoáng)

THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Kiểm tra tủ trung áp 6KV trạm điện trung gian Nà Rụa 356,3KV Phân xưởng Tuyển…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng Tin tức

THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Phiên chào giá thuê ngoài thực hiện dịch vụ thí nghiệm MBA T1, MBA T2 và thiết bị cao áp Trạm 110kV – Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng)

Nội dung chi tiết xem tại đây —–> 2036 – TM.TN.CA.2019

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng Tin tức

THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Phiên chào giá thuê ngoài thực hiện dịch vụ thí nghiệm dụng cụ đo, trang thiết bị điện năm 2019 – Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng)

Nội dung chi tiết tại đây —–> 2037 – Thi nghiem dinh ky 2019

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng Tin tức

THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Sửa chữa, bảo dưỡng động cơ máy nghiền bi 475KW – Phân xưởng Tuyển khoáng)

THƯ MỜI CHÀO GIÁ (Sửa chữa, bảo dưỡng động cơ máy nghiền bi 475KW – Phân xưởng Tuyển khoáng)  

Xem thêm...