Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Công bố thông tin BCTC quý II/2019 và 6 tháng đầu năm 2019 và giải quyết biến động kết quả SXKD so với cùng kỳ năm trước

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> BCTC quy II 2019    

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO MỜI THẦU: Cung cấp than cốc luyện kim phục vụ sản xuất năm 2019 tại Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV 1127  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN GIAO HÀNG Lô hàng: Than cốc bột tại phiên chào giá rộng rãi ngày 12/7/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1080

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI LÔ HÀNG: Mua bán Đá Đô lô mít phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, trong phiên chào giá ngày 12/7/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1026

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI Lô hàng: Mua bán than cốc bột phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng , tại phiên chào giá ngày 08/7/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1027

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI Lô hàng: Mua bán than cám 3a.1 phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng , tại phiên chào giá ngày 08/7/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1026

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI Lô hàng: Mua bán Silicon Mangan phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng , tại phiên chào giá ngày 08/7/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1029

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> TB thay doi CNĐKDN

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

CÔNG BỐ THÔNG TIN: V/v Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>>  CV996

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> TB thay đổi người đại diện theo pháp luật

Xem thêm...