Posted in Tin tức

Thông báo tổ chức chào hàng rộng rãi “Mua quặng sắt phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng”

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá: Lô hàng áo bảo hộ lao động mùa đông, tại phiên chào giá ngày 27/11/2020

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo tổ chức chào hàng lô hàng: Mua vật tư phục vụ sửa chữa, tại phiên chào giá ngày 14/10/2020

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo tổ chức chào hàng lô hàng: Mua sắt thép phục vụ sửa chữa, tại phiên chào giá ngày 14/10/2020

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo tổ chức chào hàng lô hàng: Vật tư xúc lật, tại phiên chào giá ngày 14/10/2020

Xem thêm...
Posted in Tin tức

TB thay đổi thời gian phát hành và nhận Hồ sơ chào giá Mua sắm quặng sắt Limonit phục vụ sản xuất (đến ngày 23/9/2020)

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào giá rộng rãi mua sắm quặng sắt Limonit phục vụ sản xuất, Phiên chào giá ngày 15/9/2020

Xem thêm...
Posted in Tin tức

TB chào giá rộng rãi Đơn hàng: Mua sắm quặng sắt Limonit phục vụ sản xuất, phiên chào giá ngày 15/9/2020

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo thay đổi thời gian phát hành và nhân Hồ sơ chào giá cung cấp vật liệu chịu lửa phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp GTCB

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào giá rộng rãi Cung cấp Vật liệu chịu lửa phục vụ sản xuất tại Khu liên hơp Gang thép Cao Bằng

Xem thêm...