Posted in Tin tức

Thư mời chào giá Chất khử Oxy (SiCaAl) (lần 2)

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào giá Tấm ốp xe goong thiêu kết

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào hàng rộng rãi lô hàng Mua bán Thép phế, Gang luyện thép, Phôi phế, tại phiên chào giá ngày 26/8/2020

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào giá rộng rãi Cung cấp than cốc bột phục vụ sản xuất, Phiên chào giá ngày 24/8/2020

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá vật tư Phân xưởng Luyện gang tại phiên chào giá ngày 21/8/2020

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá vật tư Phân xưởng Thiêu kết tại phiên chào giá ngày 21/8/2020

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá lô hàng Cần khoan, mũi khoan tại phiên chào giá ngày 21/8/2020

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo gia hạn thời gian nộp Hồ sơ chào giá Mua quặng sắt phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá lô hàng Chất khử Oxy (SiCaAl) phục vụ sản xuất, tại phiên chào giá ngày 14/8/2020

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào giá rộng rãi Lô hàng: Mua sắm than cám 3a.1 phục vụ sản xuất, Phiên chào giá ngày 13/8/2020

Xem thêm...