Posted in Tin tức

Thông báo chào giá rộng rãi Cung cấp than cốc bột phục vụ sản xuất, Phiên chào giá ngày 24/8/2020

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá vật tư Phân xưởng Luyện gang tại phiên chào giá ngày 21/8/2020

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá vật tư Phân xưởng Thiêu kết tại phiên chào giá ngày 21/8/2020

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá lô hàng Cần khoan, mũi khoan tại phiên chào giá ngày 21/8/2020

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo gia hạn thời gian nộp Hồ sơ chào giá Mua quặng sắt phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá lô hàng Chất khử Oxy (SiCaAl) phục vụ sản xuất, tại phiên chào giá ngày 14/8/2020

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào giá rộng rãi Lô hàng: Mua sắm than cám 3a.1 phục vụ sản xuất, Phiên chào giá ngày 13/8/2020

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo tổ chức chào hàng lô hàng: Hóa chất, dụng cụ thí nghiệm, tại phiên chào giá ngày 12/08/2020

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào hàng rộng rãi Mua quặng sắt phục vụ sản xuất, Phiên chào giá ngày 07/8/2020

TB chao hang quang sat Limonit, Manhetit thang 8.2020

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Thông báo chào hàng rộng rãi lô hàng: mua quặng sắt phục vụ sản xuất tại Khu LHGT Cao Bằng

Nội dung chi tiết tại đây ===>CV159

Xem thêm...