Posted in Tin tức

Thư mời báo giá: cung cấp lô hàng vật tư phục vụ sản xuất

1441

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi lô hàng: Mua bán Thép phế, Gang luyện thép phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, Phiên chào giá ngày 17/9/2021

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá: Cung cấp lô hàng vật tư phục vụ sửa chữa

1436

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá lô hàng: cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa

1418

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá: Lô hàng vật tư phục vụ công tác Văn Phòng

1393

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi lô hàng “mua bán Thép phế, Gang luyện thép phục vụ sản xuất tại Khu LHGT Cao Bằng”

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo mời chào hàng rộng rãi cung cấp Vật liệu chịu lửa năm 2021-2022, Phiên chào giá 25/8/2021

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá lô hàng: mua bán bê tông chịu lửa

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thong báo mời chào hàng rộng rãi mua sắm Silicon Mangan phục vụ sản xuất, phiên chào giá 06/8/2021

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo mời chào hàng rộng rãi cung cấp dịch vụ vận chuyển – giao nhận quặng sắt tuyến Lào Cai – Cao Bằng, phiên chào giá 06/8/2021

Xem thêm...