Posted in Tin tức

Thông báo chào hàng rộng rãi mua sắm Tinh quặng sắt phục vụ sản xuất, Phiên chào giá ngày 28/6/2021

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào hàng rộng rãi “Cung cấp dịch vụ vận chuyển – giao nhận quặng sắt tuyến Lào Cai – Cao Bằng cho Công ty CP Gang thép Cao Bằng, phiên chào giá ngày 18/6/2021”

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo tổ chức chào giá cạnh tranh tiêu thụ Xỉ đen lò cao

Xem thêm...
Posted in Tin tức

TB chào hàng rộng rãi “Mua sắm tinh quặng sắt phục vụ sản xuất, phiên chào giá ngày 14/5/2021”

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá cung cấp vật tư

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo thay đổi thời gian phát hành và nhận hồ sơ chào giá mua sắm Quặng sắt Manhetit 0-8mm phục vụ sản xuất

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo thay đổi thời gian phát hành và nhận hồ sơ chào giá mua sắm Tinh quặng sắt phục vụ sản xuất

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo tổ chức chào hàng rộng rãi “Mua sắm quặng sắt Manhetit 0-8mm phục vụ sản xuất Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, phiên chào giá ngày 27/4/2021”

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo tổ chức chào hàng rộng rãi “Mua sắm Tinh quặng sắt phục vụ sản xuất Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, phiên chào giá ngày 26/4/2021”

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi “Mua sắm Silicon Mangan phục vụ sản xuất”

Xem thêm...