Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Thông báo chào hàng rộng rãi lô hàng: mua quặng sắt phục vụ sản xuất tại Khu LHGT Cao Bằng

Nội dung chi tiết tại đây ===>CV159

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá Đầu phun oxy theo thư mời số: 1969/TMBG-GTCB ngày 28/12/2019

CV1969

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá Vỏ trấu phủ bề mặt kim loại theo thư mời số: 1962/TMBG-GTCB ngày 27/12/2019

CV1962

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá Khuôn đúc kim loại theo thư mời chào giá số: 1961/TMBG-GTCB ngày 27/12/2019

CV1961

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào hàng rộng rãi lô hàng: Mua bán Than cám 3a.1 tại phiên chào giá ngày 24/12/2019

CV1889M

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào hàng rộng rãi lô hàng: mua bán Thép phế, Gang luyện thép tại phiên chào giá ngày 25/12/2019

CV1891

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá Bi nghiền tại phiên chào giá ngày 26/12/2019

1903

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá lô hàng: Vật tư xúc lật theo thư mời số: 1758/TMBG-GTCB tại phiên chào giá cạnh tranh ngày 27/11/2019

CV1758

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá lô hàng: Vật tư xilanh theo thư mời số: 1735/TMBG-GTCB tại phiên chào giá cạnh tranh ngày 29/11/2019

CV1735

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá lô hàng: Ống đồng bộ kết tinh theo thư mời số: 1734/TMBG-GTCB tại phiên chào giá cạnh tranh ngày 28/11/2019

CV1734

Xem thêm...