Posted in Tin tức

Thông báo chào hàng rộng rãi Lô hàng: Mua bán Fero Silic, tại phiên chào giá ngày 15/11/2019

CV1680

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo gia hạn thời gian chào hàng Lô hàng: Mua Thép phế phục vụ sản xuất tại Khu LHGT Cao Bằng, phiên chào hàng ngày 07/11/2019

CV1641

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào hàng rộng rãi Lô hàng: Mua bán Silicon Mangan, tại phiên chào giá ngày 08/11/2019

CV1629

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào hàng rộng rãi Lô hàng: Mua bán Fero Silic, tại phiên chào giá ngày 08/11/2019

CV1627

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào giá Lô hàng: mua bán Chất tăng Cacbon tại phiên chào hàng rút gọn ngày 08/11/2019

CV1631

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo chào hàng rộng rãi lô hàng: mua Thép phế phục vụ sản xuất tại Khu LHGT Cao Bằng, tại phiên chào giá ngày 01/11/2019

Nội dung chi tiết tại đây ===>> TB1599  

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá: Cung cấp dịch vụ Cải tạo, sửa chữa Nhà ăn Khu LHGT Cao Bằng tại phiên chào giá ngày 30/10/2019

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV1591  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Thư mời chào giá Vật tư cơ điện theo thư mời số: 1581/TM-GTCB ngày 23/10/2019;

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV1581- Vtu Cơ điện    

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá Thanh ghi thiêu kết theo thư mời số: 1580/TM-GTCB ngày 23/10/2019;

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV1580-Thanh hi thiêu kết    

Xem thêm...
Posted in Tin tức

POSTED INTIN TỨC Thư mời chào giá Sắt thép bulong theo thư mời số: 1576/TM-GTCB ngày 22/10/2019;

Xem thêm...