Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Thông báo tổ chức đấu giá tiêu thụ sản phẩm xỉ thép sản xuất tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1086

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI LÔ HÀNG: Mua bán Đá Đô lô mít phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng, trong phiên chào giá ngày 12/7/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1026

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI Lô hàng: Mua bán than cốc bột phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng , tại phiên chào giá ngày 08/7/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1027

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI Lô hàng: Mua bán than cám 3a.1 phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng , tại phiên chào giá ngày 08/7/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1026

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG RỘNG RÃI Lô hàng: Mua bán Silicon Mangan phục vụ sản xuất cho Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng , tại phiên chào giá ngày 08/7/2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> CV1029

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> TB thay doi CNĐKDN

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

CÔNG BỐ THÔNG TIN: V/v Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>>  CV996

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN

Xem nội dung chi tiết tại đây =====>> TB thay đổi người đại diện theo pháp luật

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

CBTT Thay đổi Giám đốc Công ty

Thông báo thay đổi Giám đốc Công ty: CV966 Nghị quyết Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Công ty: NQ956 Quyết định…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

CBTT Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT: CV965 NQ về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT: NQ955 Lý lịch GĐ…

Xem thêm...