Posted in Tin tức

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (TV HĐQT Phạm Thành Đô)

Scan – Thông tin chi tiết mời quý vị tải file đính kèm tại đây     

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá lô hàng cung cấp vật tư sửa chữa

TMBG cung cấp vật tư sửa chữa– Thông tin chi tiết mời quý vị tải file đính kèm tại đây …

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá cung cấp Vật tư Sắt thép các loại

Thông báo số 1284TB-GTCB ngày 1182021 về việc chào giá vật tư sắt thép các loại – – Thông tin…

Xem thêm...
Posted in Tin tức

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ RỘNG RÃI MUA PHÔI THÉP SD295A

CV 2074_VIMICO_KD – Thông tin chi tiết mời quý vị tải file đính kèm tại đây 

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá: Cung cấp lô Dây nhôm phục vụ sản xuất

TMBG 1255– Thông tin chi tiết mời quý vị tải file đính kèm tại đây

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá hóa chất phục vụ sản xuất

TMBG hóa chất phục vụ sản xuất– Thông tin chi tiết mời quý vị tải file đính kèm tại đây

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Gang thép Cao Bằng 6 tháng đầu năm 2021

CV 1210; 1211 – CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 – Thông…

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá: Cung cấp vật tư phục vụ sản xuất (Khí Argong)

TMBG 1217– Thông tin chi tiết mời quý vị tải file đính kèm tại đây

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

CÔNG BỐ THÔNG TIN: Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP GTCB sửa đổi, bổ sung lần thứ tư; Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT; Ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

QĐ 856 – Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP GTCB sửa đổi, bổ sung…

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Công bố thông tin BCTC Quý II/2021 và 6 tháng đầu năm 2021 và giải trình biến động SXKD so với cùng kỳ năm 2020

Công bố thông tin BCTC 6 tháng đầu năm 2021 và giải trình biến động SXKD so với cùng kỳ…

Xem thêm...