Posted in THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

THÔNG BÁO: Về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

1499 – Thông tin chi tiết mời quý vị tải file đính kèm tại đây

Xem thêm...
Posted in THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Ông: Phạm Thành Đô)

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá: Lô hàng vật tư phục vụ sửa chữa

1359– Thông tin chi tiết mời quý vị tải file đính kèm tại đây

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá: lô hàng vật tư phục vụ sản xuất

1354– Thông tin chi tiết mời quý vị tải file đính kèm tại đây

Xem thêm...
Posted in Tin tức

CBTT và giải trình biến động SXKD trong Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30.6.2021

CBTT và giải trình biến động SXKD trong Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho…

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá: Cung cấp lô hàng vật tư phục vụ sản xuất

CV 1293 – Cung cấp lô hàng vật tư phục vụ sản xuất – Thông tin chi tiết mời quý…

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (TV HĐQT Phạm Thành Đô)

Scan – Thông tin chi tiết mời quý vị tải file đính kèm tại đây     

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời báo giá lô hàng cung cấp vật tư sửa chữa

TMBG cung cấp vật tư sửa chữa– Thông tin chi tiết mời quý vị tải file đính kèm tại đây …

Xem thêm...
Posted in Tin tức

Thư mời chào giá cung cấp Vật tư Sắt thép các loại

Thông báo số 1284TB-GTCB ngày 1182021 về việc chào giá vật tư sắt thép các loại – – Thông tin…

Xem thêm...
Posted in Tin tức

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ RỘNG RÃI MUA PHÔI THÉP SD295A

CV 2074_VIMICO_KD – Thông tin chi tiết mời quý vị tải file đính kèm tại đây 

Xem thêm...