Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

CBTT ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ năm 2021

CBTT ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ năm 2021<— Mời quý khách click vào đây để xem chi…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021

CBTT tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021<— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

CBTT Vv bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

CBTT Vv bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty<— Mời quý khách click vào đây để xem chi…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

V/v Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

CV 556-557 gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021<— Mời quý khách click vào đây để xem…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021

CV 555 – chốt DS cổ đông năm 2021<— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Báo cáo thường niên năm 2020

473 BC thường niên 2020 <— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng Tin tức

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ Lô hàng: Mua sắm vòng bi phục vụ sửa chữa

468 <— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...
Posted in SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Công bố thông tin BCTC năm 2020 đã kiểm toán và giải trình biến động kết quả SXKD so với cùng kỳ năm trước.

BCTC Sau kiểm toán năm 2020 <— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...
Posted in Tin tức

CBTT Báo cáo tình hình Quản trị Công ty CP Gang thép Cao Bằng năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Cty CP Gang thép Cao Bằng CV 143  <— Mời quý khách click vào…

Xem thêm...
Posted in Tin tức

CBTT Báo cáo danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn

DS Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn<— Mời quý khách click vào đây để xem chi tiết

Xem thêm...