Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Nội dung chi tiết mời quý khách click tại đây ===> CV337    

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

THÔNG BÁO: Về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự cuộc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nội dung chi tiết mời quý khách click tại đây ===> CV300  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán và giải trình biến động kết quả SXKD so với cùng kỳ năm trước

Nội dung chi tiết mời quý khách click tại đây ===> CV Công bố TT + BCTC + giải trình biến…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THƯ MỜI CHÀO GIÁ: Cung cấp dịch vụ giám định chất lượng than cốc 2020 (Phiên chào giá 20/02/2020)

Nội dung chi tiết mời quý khách click tại đây ===> CV200  

Xem thêm...
Posted in CÔNG ĐOÀN SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

HỘI NGHỊ: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, ký kết giao ước thi đua 2020

Ngày 12/02/2020, Khối thi đua các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, gồm có các…

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

Báo cáo danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV138  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

CBTT: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV137  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

Báo cáo tài chính (trước kiểm toán) Công ty CP Gang thép Cao Bằng năm 2019

Nội dung chi tiết tại đây ===>> Báo cáo tài chính năm 2019  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH Tin tức

THÔNG BÁO: Chào giá rộng rãi mua phôi thép SD295A

Nội dung chi tiết tại đây ===>> CV 43  

Xem thêm...
Posted in Đối tác khách hàng SẢN XUẤT KINH DOANH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG Tin tức

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2019 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG NĂM 2020

Ngày 03 tháng 01 năm 2020, Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng đã tổ chức thành công Hội…

Xem thêm...